... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Voda v parku

zpět
(kliknutím na miniaturu otevřete obrázek v jeho plné velikosti)

domekVoda - minulost

Voda hrála v parku Réna velkou roli. Byla to především soustava jezírek, které oživovaly skalku i zadní část parku. Byla to 3 jezírka na v alpinu a jedno jezírko v zadní části parku. Hladinu prorůstaly lekníny, kolem kvetly další vodní rostliny jako kosatce nebo kypreje, ve vodě se proháněly rybičky. Jezírka doplňovaly drobné stavbičky - domečky, lávky, mlýn a pod.

Voda byla rozváděna ze studny po Ševcovou studánkou. Tato studna zásobovala vodou také restauraci.

park
podoba po 2. světové válce

studankaVoda - budoucnost

Vodní dominanta parku - potok - bude pramenit ve svahu pod Ševcovou studánkou. Odtud bude stékat v balvanitém korytě až na úroveň cesty. Balvanitý svah bude sloužit zároveň jako vodní hřiště pro děti i dospělé. Po kamenech potůčku si může každý vylézt do svahu a zkrátit si cestu třeba k rozhledně.

potokV samotném parku je voda již usměrněna. Nerezové koryto potoka se v křivce vine centrální loukou. Tento lesklý vodní had oživuje piknikovou louku, slouží i pro osvěžení, ochlazení v parném létě.

potok 2Na kraji louky voda mizí pod zem, aby mohla být vyčerpána na skálu vedle vyhlídky. Ze skály potom padá jemný vodopád dolů k řece.

 

vodopad

Podoba vodopádu na potoce

<< nynější stav

navrhovaná podoba >>

vodopad
potok

Další návrhy podoby potoka

<< kamenné koryto

vizualizace vzhledu >>

potok