... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Propagace, medializace, konference

Slavnostní akce u příležitosti znovuotevření Parku Réna

Podpora z fondů Evropské unie a Skupiny ČEZ umožnily po 120 letech od založení park opět uvést do pořádku.  Projektový manažer Ing. Bohumil Smutný přiblížil, co se v parku zrealizovalo: „Hlavním cílem projektu byla především obnova a doplnění technických prvků a prvků zahradní architektury sloužících pro rekreaci široké skupiny obyvatelstva. V rámci realizace došlo k odstranění nevhodných dřevin, obnově komunikací pro pěší s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, které jsou v centrální části parku řešeny zcela bezbariérově. Dále byl opraven a doplněn mobiliář a vzniklo několik nových technických prvků v parku - malý amfiteátr a multifunkční balvaniště. V Ivančicích tak došlo  k obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu.“

Starosta města MUDr. Vojtěch Adam zve širokou veřejnost na slavnostní akci v sobotu 26. září 2009 od 14:00 hod., kdy bude v parku připraven bohatý zábavný program pro děti i dospělé, plný her, hudby, tance, soutěží o ceny a především příjemné atmosféry.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konference na téma "Obnova Parku na Réně v Ivančicích"

Starosta města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam pozval na 27. března 2009 zástupce investorů, projektantů, médií a dalších zainteresovaných osob a institucí k účasti na této konferenci.

O průběhu a závěrech konference si můžete podrobně přečíst na této stránce.

Před započetím konference provedla Česká televize pro pořad Události v regionech krátkou reportáž s místostarosty Ivančic Jaroslavem Pospíchalem a Mgr. Pavlem Dočkalem na aktuální téma dotýkající se ivančické Rény, a tím je těžba bentonitu v této lokalitě.

Reportáž z 27.března 2009 najdete na webu ČT, případně pro spuštění přímo přes přehrávač Windows Media Player můžete využít tento odkaz. Reportáž se nachází na cca. 10 minutě pořadu.