... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Projekt obnovy Parku Réna v Ivančicích

Projekt "Obnova Parku na Réně - komunikace a technické prvky" předložený městem Ivančice do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod byl schválen k financování na zasedání Výboru Regionální Rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 2. července 2008. Město Ivančice tak obdrží dotaci na obnovu Parku Réna v celkové výši téměř 1,9 mil. Kč. Hlavním cílem projektu je především obnova a doplnění technických prvků a dalších prvků zahradní architektury sloužících pro rekreaci široké skupiny obyvatelstva. V rámci realizace projektu dojde k odstranění nevhodných dřevin, obnově komunikací pro pěší s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, které jsou v centrální části parku řešeny zcela bezbariérově. Dále pak bude opraven a doplněn mobiliář a vznikne několik nových technických prvků v parku - malý amfiteátr a multifunkční balvaniště. Dojde tak k obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu.

Projekt obnovy parku