... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Rozhledna Alfonse Muchy na Réně

zpět

"Na místě, kde ještě za války stával dřevěný gloriet na Réně, postavil místní zalesňovací a okrašlovací spolek železobetonovou rozhlednu, s níž jest utěšený pohled na město a blízké jeho okolí. Na severozápadní straně lze přehlédnouti i celý kamenouhelný revír rosicko - oslavanský a bílý dým, vystupující vysoko do oblak, prozrazuje objekty oslavanské elektrárny."

Miloš Navrátil, 1932

V roce 1905 přijala valná hromada Okrašlovacího a zalesňovacího spolku v Ivančicích "návrh výboru na zřízení dřevěných pavilonů na Jihlavce". Dřevěná rozhledna na Réně byla postavena až roku 1912, stejně tak jako gloriet na Oklikách. Dřevěná rozhledna však během první světové války dosti utrpěla. I tehdy se našli vandalové. V roce 1921 byla poškozená rozhledna prodána a na jejím místě postavena pouze lavice.

rozhledna

Nová železobetonová rozhledna byla postavena až v roce 1930. Otevřena byla 1. června a stála 5100 Kčs. Náklady na stavbu zaplatil místní Okrašlovací spolek s přispěním Odboru československých turistů. Rozhledna byla hned po otevření pojmenována jménem mistra Alfonse Muchy - ivančického rodáka.

rozhlednaIvančická rozhledna na Réně patří k nejmenším rozhlednám u nás. Je vysoká pouze 4 m a má jediné vyhlídkové patro. Nachází se ve výšce 253 m n. m.. Železobetonová stavba je typickým příkladem architektury své doby. Jednoduchá konstrukce se čtyřmi sloupy, nesoucími vyhlídkovou plošinu, a schodištěm s geometricky řešeným ocelovým zábradlím, dokonale vystihuje ideály funkcionalismu. Navrhl ji ivančický tiskař a grafik Miloš Navrátil a postavil stavitel Karel Feith.

V období těsně před druhou světovou válkou byla Réna na krátkou dobu přičleněna k sudetům a stala se součástí Říše. Po velkých protestech byl kopec s rozhlednou a parkem ze záboru vyčleněn.

Rozhledna byla zrekonstruována v roce 2000. V té době byl také obnoven již zarostlý průhled na město Ivančice.

Zároveň s glorietem na Réně vznikl i gloriet na Oklikách. Dnes na jeho místě stojí také železobetonová rozhledna z roku 1938, kterou navrhl opět Miloš Navrátil. Počátkem 20. století stála rozhledna i v nedaleké Hlíně. Na jejím místě byla postavena nová rozhledna, která je otevřena od roku 2007.

 

Miloš Navrátil

milos-navratilNarodil se 14. ledna 1900 v Brně. Jeho otcem byl Ferdinand Navrátil, z jehož tiskárny vyšla v r.1906 nákladem Muzejního spolku v Ivančicích dnes již vzácná obsáhlá monografie Aug. Kratochvíla "Ivančice, bývalé královské město na Moravě". Grafik a tiskař, který se považoval za pokračovatele ivančických bratrských tiskařů z 16. století.

Navrhl nejen rozhledny na Réně a na Oklikách, ale spolu s Karlem Kořánem vybudoval i soustavu jezírek v parku Réna. Vydával Ivančický zpravodaj (1928 - 1929), byl velkým propagátorem Ivančic a okolí. Jeho velké plakáty s vlastními obrázky zvaly turisty a zájemce přírodních krás k návštěvě Ivančic, Řeznovic, Templštýna. Bývaly vyvěšeny v Brně i v jiných městech a budily pozornost vtipným pojetím. Nazval je "Křížem krážem ivančickým krajem".

O zajímavých exponátech ivančického muzea napsal a vytiskl obrázkovou publikaci "Mezi památkami"; byl to živě a poutavě psaný průvodce muzeem. Aby seznámil ivančické občany a ostatní zájemce s historií i se současností města tří zlatých pohárů, sestavil, graficky upravil a vytiskl užitečnou publikaci "Ivančice, průvodce městem a okolím". Vše zajímavé, co kdy vymyslel, napsal a nakreslil, shrnul, vytiskl a vydal s názvem "Listy posbírané - pozdravení z Ivančic".

V letech 1949 - 1962 spravoval městské muzeum. Byl také herec - ochotník a psal i divadelní hry. Zemřel v Ivančicích 28. 9. 1962.