... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Vítejte na stránkách věnovaných Parku Réna

Cílem těchto stránek je seznámit širokou veřejnost s existencí této ivančické lokality, která si za dobu své existence prošla svými slavnými i méně radostnými etapami.

V současné době, tedy v prvních letech 21. století opět dochází k postupné obnově tohoto místa, které by se po dokončení těchto náročných stavebních a revitalizačních akcí mělo opět stát zónou klidu, odpočinku a zábavy nejen pro ivančickou, ale i širokou veřejnost.

Tyto stránky mají za úkol Vás seznámit jak se stavem Parku Réna v minulosti v dobách jeho největšího rozkvětu a slávy, tak i s plánovaným projektem jeho nynější obnovy, průběžně se stavem obnovovacích prací, ale v neposlední straně Vás zde chceme také informovat např. i o tom, kdy a jaká se v Parku Réna koná kulturně společenská akce.