... pro zachování dědictví
     budoucím generacím ...

Detailní popis obnovy výsadby stromů v Parku Réna

zpět
1. Lípa srdčitá Tilia cordata
3. Lípa velkolistá Tilia platyphyllos
5. Bříza bělokorá Betula pendula
6. Dub letní ´Fastigiata´ Quercus robur ´Fastigiata´
7. Javor mléč Acer platanoides
8. Javor mléč Acer platanoides
9. Bříza bělokorá Betula pendula
10. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
15. Jírovec maďal Aesculus hippocastanum
16. Javor klen ´Leopoldii´Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´
17. Javor mléč Acer platanoides
18. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
20. Buk lesní ´Pendula´ Fagus sylvatica ´Pendula´
21. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
22. Javor mléč Acer platanoides
23. Javor mléč Acer platanoides
24. Javor mléč Acer platanoides
25. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
26. Bříza bělokorá Betula pendula
27. Jilm vaz Ulmus laevis
28. Katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides
29. Lípa srdčitá Tilia cordata
30. Lípa srdčitá Tilia cordata
31. Dub letní ´Fastigiata´ Quercus robur ´Fastigiata´
32. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
33. Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
34. Dřezovec trojtrnný Gleditsia triacanthos
35. Bříza bělokorá Betula pendula
36. Bříza bělokorá Betula pendula
37. Jinan dvoulaločný Ginkgo biloba
38. Dub letní ´Fastigiata´ Quercus robur ´Fastigiata´
39. Bříza bělokorá Betula pendula
40. Bříza bělokorá Betula pendula
41. Dub letní ´Fastigiata´ Quercus robur ´Fastigiata´
43. Bříza bělokorá Betula pendula
44. Bříza bělokorá Betula pendula
45. Bříza bělokorá Betula pendula
46. Bříza bělokorá Betula pendula
47. Bříza bělokorá Betula pendula
48. Bříza bělokorá Betula pendula
49. Lípa srdčitá Tilia cordata
50. Lípa srdčitá Tilia cordata
51. Bříza bělokorá Betula pendula
52. Lípa srdčitá Tilia cordata
53. Lípa srdčitá Tilia cordata
54. Lípa srdčitá Tilia cordata
55. Lípa srdčitá Tilia cordata
56. Lípa srdčitá Tilia cordata
57. Lípa srdčitá Tilia cordata
58. Lípa srdčitá Tilia cordata
59. Lípa srdčitá Tilia cordata
60. Lípa srdčitá Tilia cordata
61. Lípa srdčitá Tilia cordata
62. Javor mléč Acer platanoides